W3Techs
provided by
Q-Success
Home Technologies Reports Sites Quality Users Blog Forum FAQ Search

Featured products and servicesadvertise here
advertise here
lookup another site:
Get our site info tools.

Site Info - Pwn.pl

Overview of web technologies used by Pwn.pl.

Website Background

PWN Moc wiedzy - PWN Moc Wiedzy
PWN od początku swojego istnienia jest źródłem wiarygodnej, rzetelnej wiedzy. W Grupie PWN dobrze rozumiemy wagę naszego zobowiązania i cenimy tradycję, na której wychowały się pokolenia Polaków. Jednocześnie od lat konsekwentnie się doskonalimy, ponieważ wierzymy, że dzięki ciągłemu rozwojowi i zdobywaniu nowych kompetencji lepiej odpowiadamy na potrzeby naszych Klientów. Jesteśmy nowoczesną, otwartą na wyzwania organizacją. Naszą wizją jest, aby każdy mógł uczyć się w najlepszy dla siebie sposób. W tym celu wnikliwie obserwujemy zmiany zachodzące w świecie nauki, edukacji i biznesu, a uzyskaną w ten sposób wiedzę wykorzystujemy w naszych przedsięwzięciach. Chcemy stale rozwijać nowe obszary działalności, tworzyć różnorodne, innowacyjne rozwiązania edukacyjne i – dzięki naszym produktom oraz usługom – wspierać naszych Klientów w edukacji, pogłębianiu wiedzy oraz doskonaleniu przez całe życie. Naszą pasją jest wiedza. Poznaj z nami jej moc.

Description on Homepage

Number 9,874 of all websites according to Alexa

Popularity rank

CountryVisitorsCountry Rank
Poland90.8%247
United Kingdom2.4%16,168
Germany1.2%42,413

Main visitors locations

PHP is a popular scripting language for creating web pages.

PHP 5.4.39
(79% of sites use a newer version)

JavaScript is a lightweight, object-oriented, cross-platform scripting language, mainly used within web pages.

JavaScript

jQuery is a JavaScript library that simplifies HTML document traversing, event handling, animating and Ajax interaction. Originally developed by John Resig.

jQuery

Bootstrap is an open source HTML, CSS, and JavaScript framework.

Bootstrap

HTML5 is the fifth revision of the HTML standard.

HTML5

UTF-8 (8-bit Unicode Transformation Format) is a variable-length character encoding for Unicode, which is backwards compatible with ASCII.

UTF-8

PNG (Portable Network Graphics) is a lossless compression image format, suitable to store graphics with uniformly colored areas, and originally introduced as a free, open-source successor of GIF.

PNG

JPEG (Joint Photographic Experts Group) is a lossy compression method suitable to store photographic images.

JPEG

External Cascading Style Sheets define style rules in a separate CSS file.

External CSS

Inline Cascading Style Sheets define style rules directly within an (X)HTML element using the style attribute.

Inline CSS

Session cookies are temporary cookies, which are deleted when the user closes the browser.

Session Cookies

HttpOnly cookies are used only in the HTTP protocol and not in client side scripts, which may increase security.

HttpOnly Cookies

Non-secure cookies may be used via an unencrypted connections, which may be a security threat.

Non-Secure Cookies

Gzip (GNU zip) is a file compression algorithm.

Gzip Compression

The websites redirects visitors to its www subdomain, e.g. from example.com to www.example.com.

Default subdomain www

The websites redirects visitors to use SSL encryption, e.g. from http://example.com/ to https://example.com/.

Default protocol https

The Open Graph protocol, originally developed by Facebook, is an RDFa-based format that enables any web page to become a rich object in a social graph.

Open Graph

Certum (formerly Unizeto) is a Polish SSL certificate authority owned by Asseco.

Certum

Google Analytics is a free service to get detailed statistics about the visitors of a website, provided by Google.

Google Analytics

The Google Advertising network consists of AdSense, DoubleClick and other services.

Google Ads

The Apache HTTP Server is a popular open source web server by the Apache Software Foundation.

Apache 2.4.12
(39% of sites use a newer version)

FreeBSD is a Unix-like open source operating system derived from the Berkeley Software Distribution (BSD).

FreeBSD

OVH is an Internet service provider providing dedicated servers, shared and cloud hosting, headquartered in France.

OVH
hosting info based on data from ipinfo.io, see details

Poland

.pl

Poland

Polish

 

 

Share this page

Our Book Recommendation
About Us Disclaimer Terms of Use Privacy Policy Advertising Feedback
W3Techs on   Twitter Twitter LinkedIn LinkedIn
Copyright © 2009-2019 Q-Success