ยด
W3Techs
provided by
Q-Success
Home Technologies Reports Sites Quality Users Blog Forum FAQ Search

Featured products and servicesadvertise here
advertise here
lookup another site:
Get our site info tools.

Site Info - Olx.ro

Overview of web technologies used by Olx.ro.

Website Background

Anunturi Gratuite - Peste 4 milioane anunturi - OLX.ro
Anunturi gratuite , peste 4 milioane: anunturi imobiliare, anunturi auto, telefoane mobile, locuri de munca, apartamente de inchiriat, masini second hand, haine.

Description on Homepage

Number 1,924 of all websites according to Alexa

Popularity rank

CountryVisitorsCountry Rank
Romania85.1%294
Italy3.9%12,920
Spain2.1%23,244
CityVisitorsCity Rank
Bucharest, RO27.9%275
Constanta, RO4.2%365
Timisoara, RO2.9%652

Main visitors locations

PHP is a popular scripting language for creating web pages.

PHP

JavaScript is a lightweight, object-oriented, cross-platform scripting language, mainly used within web pages.

JavaScript

HTML5 is the fifth revision of the HTML standard.

HTML5

UTF-8 (8-bit Unicode Transformation Format) is a variable-length character encoding for Unicode, which is backwards compatible with ASCII.

UTF-8

JPEG (Joint Photographic Experts Group) is a lossy compression method suitable to store photographic images.

JPEG

Scalable Vector Graphics (SVG) is an XML-based vector image format.

SVG

External Cascading Style Sheets define style rules in a separate CSS file.

External CSS

Inline Cascading Style Sheets define style rules directly within an (X)HTML element using the style attribute.

Inline CSS

Session cookies are temporary cookies, which are deleted when the user closes the browser.

Session Cookies

Persistent cookies with an expiration time between 1 month and 1 year.

Cookies expiring in months

HttpOnly cookies are used only in the HTTP protocol and not in client side scripts, which may increase security.

HttpOnly Cookies

Non-HttpOnly cookies are used in the HTTP protocol and also in client side scripts, which may be a security threat.

Non-HttpOnly Cookies

Secure cookies are used only via an encrypted connections, which may increase security.

Secure Cookies

Non-secure cookies may be used via an unencrypted connections, which may be a security threat.

Non-Secure Cookies

Gzip (GNU zip) is a file compression algorithm.

Gzip Compression

HTTP/2 is the second major version of the HTTP network protocol.

HTTP/2

HTTP Strict Transport Security (HSTS) defines a mechanism enabling web sites to declare themselves accessible only via secure connections.

HTTP Strict Transport Security

The websites redirects visitors to its www subdomain, e.g. from example.com to www.example.com.

Default subdomain www

The websites redirects visitors to use SSL encryption, e.g. from http://example.com/ to https://example.com/.

Default protocol https

The Open Graph protocol, originally developed by Facebook, is an RDFa-based format that enables any web page to become a rich object in a social graph.

Open Graph

JSON-LD (JavaScript Object Notation for Linked Data) is a method of encoding Linked Data using JSON.

JSON-LD

Generic RDFa (Resource Description Framework in attributes) is RDFa without further specialization.

Generic RDFa

Starfield Technologies is an SSL certificate authority owned by Go Daddy.

Starfield

Facebook Social Plugins provide a way for Facebook users to share web pages with their friends.

Facebook

The Google +1 button allows visitors to recommend web pages to friends.

Google +1

New Relic is a web application performance management tool.

New Relic

CrazyEgg is a website visitor and click tracking service.

CrazyEgg

Mixpanel is a real-time web analytics service to track users behavior.

Mixpanel

The Google Advertising network consists of AdSense, DoubleClick and other services.

Google Ads

OpenX (previously called phpAds, phpAdsNew, MaxMediaManager and Openads) is an open source ad management system and ad marketplace.

OpenX

Smart AdServer is an advertising networks for ads served on the web, mobile and tablets.

Smart AdServer

The Apache HTTP Server is a popular open source web server by the Apache Software Foundation.

Apache

Amazon is a US-based e-commerce and cloud computing provider.

Amazon
hosting info based on data from ipinfo.io

Akamai is a content delivery network.

Akamai

Romania

.ro

United States
Netherlands

Romanian

 

 

Share this page

Our Book Recommendation
About Us Disclaimer Terms of Use Privacy Policy Advertising Feedback
W3Techs on   Twitter Twitter LinkedIn LinkedIn Google+ Google+ Facebook Facebook
Copyright © 2009-2018 Q-Success