ยด
W3Techs
provided by
Q-Success
Home Technologies Reports Sites Quality Users Blog Forum FAQ Search

Featured products and servicesadvertise here
advertise here
lookup another site:
Get our site info tools.

Site Info - Adevarul.ro

Overview of web technologies used by Adevarul.ro.

Website Background

Stiri, ultima ora, stiri locale, video, foto, comunitate | adevarul.ro
Stiri de ultima ora, bloguri si comunitate. Cele mai importante stiri ale zilei si mediu de dezbateri online pe Adevarul.ro
automatic translation provided by Microsoft
The latest news, local news, video, photo, community | the truth.
Latest news, blogs and community. The most important news of the day and the average online debates on the truth.

Description on Homepage

Number 4,335 of all websites according to Alexa

Popularity rank

CountryVisitorsCountry Rank
Romania80.8%17
United Kingdom2.9%5,372
Italy2.7%3,964

Main visitors locations

JavaScript is a lightweight, object-oriented, cross-platform scripting language, mainly used within web pages.

JavaScript

jQuery is a JavaScript library that simplifies HTML document traversing, event handling, animating and Ajax interaction. Originally developed by John Resig.

jQuery

Modernizr is a JavaScript library that detects HTML5 and CSS3 features in the visitors browser.

Modernizr 2.5.3
(84% of sites use a newer version)

Underscore is a JavaScript library that provides functional programming support.

Underscore

HTML5 is the fifth revision of the HTML standard.

HTML5

UTF-8 (8-bit Unicode Transformation Format) is a variable-length character encoding for Unicode, which is backwards compatible with ASCII.

UTF-8

PNG (Portable Network Graphics) is a lossless compression image format, suitable to store graphics with uniformly colored areas, and originally introduced as a free, open-source successor of GIF.

PNG

JPEG (Joint Photographic Experts Group) is a lossy compression method suitable to store photographic images.

JPEG

GIF (Graphics Interchange Format) is a lossless compression image format, originally introduced by CompuServe and suitable to store graphics, logos and simple animations.

GIF

External Cascading Style Sheets define style rules in a separate CSS file.

External CSS

Embedded Cascading Style Sheets define a set of style rules in a <style> element within a web page.

Embedded CSS

Inline Cascading Style Sheets define style rules directly within an (X)HTML element using the style attribute.

Inline CSS

Gzip (GNU zip) is a file compression algorithm.

Gzip Compression

The websites redirects visitors to use SSL encryption, e.g. from http://example.com/ to https://example.com/.

Default protocol https

The Open Graph protocol, originally developed by Facebook, is an RDFa-based format that enables any web page to become a rich object in a social graph.

Open Graph

Microdata is a specification to integrate metadata within existing content on web pages.

Microdata

Generic RDFa (Resource Description Framework in attributes) is RDFa without further specialization.

Generic RDFa

Comodo provides IT services, software, and SSL certificates under various brand names.

Comodo

Facebook Social Plugins provide a way for Facebook users to share web pages with their friends.

Facebook
(used until recently)

The Google +1 button allows visitors to recommend web pages to friends.

Google +1
(used until recently)

Google Analytics is a free service to get detailed statistics about the visitors of a website, provided by Google.

Google Analytics

Chartbeat is a real-time web analytics tool by Betaworks.

Chartbeat

Facebook Pixel is an analytics tool to track actions on websites.

Facebook Pixel
(used until recently)

The Google Advertising network consists of AdSense, DoubleClick and other services.

Google Ads

The Google Tag Manager is a Google service to support webmasters to manage tags on their websites.

Google Tag Manager

Nginx (pronounced as "engine X") is a lightweight open source web server developed by Igor Sysoev.

Nginx

The Apache HTTP Server is a popular open source web server by the Apache Software Foundation.

Apache
(used until recently)

Romania

.ro

English

 

 

Share this page

Our Book Recommendation
About Us Disclaimer Terms of Use Privacy Policy Advertising Feedback
W3Techs on   Twitter Twitter LinkedIn LinkedIn Google+ Google+ Facebook Facebook
Copyright © 2009-2018 Q-Success